Nyskapende bruk av limtre og massivtre

Den nye hovedbygningen ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala representerer et gjennombrudd for kombinasjonen av limtre og massivtre som en helhet ved utforming av store bygninger.

 – Den store utfordringen i dette prosjektet var å gjøre stenderne til en del av uttrykket. Det har ført til at vi har måttet være veldig nøye med alle konstruksjonsdetaljer, med å skjule alle installasjoner og med å skape harmoniske linjer også på stenderne. Alle skjøter og sammenføyninger er skjult, alle skruer er senket og sparklet over, og alle hull er fylt og slipt ned, forklarer arkitekt Paul Kvanta ved Ahrbom & Partner, som har vært med på å tegne bygningen.

Bygningen er formet som et lett forvrengt kvadrat på cirka 30 x 30 m med en inngangshall som er bygd opp rundt limtrestendere. Den er utformet som et sammenhengende volum i tre etasjer med et felles 1000 m2 stort tak bestående av «kassettene» som limtrebjelkene og bjelkelagene i massivtre danner. I kassettene har man festet fritthengende absorbenter.

Tanken er å skape et rolig og harmonisk, men samtidig monumentalt miljø som er i tråd med funksjonen som hovedinngang til et av landets fremste universiteter. Bygget bærer navnet Ulls Hus.

For Moelven Töreboda AB, som har levert søyle/bjelke-stenderne  – og massivtre i samarbeid med den østerrikske bedriften Mayr Meinhof – har Ulls hus vært et unikt prosjekt.

– Det inneholder få standardkomponenter. Nesten alt i prosjektet er spesialdimensjonert med svært grove dimensjoner og høye bjelker. Det har bidratt til betydelige volumer. Til sammen har vi levert 500 m3 limtre og 3 000 m3 massivtre, sier direktør i Moelven Töreboda, Johan Åhlén.

 – At nesten alle stenderne er synlige, har stilt store krav til presisjon og detaljarbeid, og det har ført til at finishen har vært spesielt viktig, forteller han.

 • FAKTA: ULLS HUS
 • Ny hovedbygning ved Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Arbeidsplass for 95 personer. Inneholder 9 møterom
 • Størrelse: 24 000 m2 BTA.
 • Byggeår: 2012-2015
 • Arkitekter: Ahrbom & Partner Arkitektkontor
 • Konstruktør: Bjerkings / Björn Johanson
 • Leverandør av trestendere og massivtre: MoelvenTöreboda AB
 • ​Kunde: Akademiska Hus i Uppsala

To byggsystemer – ett hus

I Nacka utenfor Stockholm er en seks etasjer bygning med aldersboliger og barnehage bygget ved å forene Moelvens fabrikkbygde modulsystem og Moelvens søyle- og bjelkesystem Trä8.

Fabrikkbygde aldersboliger og barnehager er ikke noe nytt. Heller ikke søyle- og bjelkesystemet Trä8, som ble lansert i 2009. Det som er nytt er at barnehagen og aldersboligen i Nacka blir bygd med en kombinasjon av de to systemene. Det er en seks-etasjers bygning, inkludert kjeller, med barnehage på gateplan og leiligheter i de fire øverste etasjene.

– Trä8-systemet brukes i en midtseksjon av bygningen og videre oppover i etasjene er spiserom, fellesarealer og personalrom. Denne seksjonen blir koblet sammen med to modulbygde huskropper med totalt 72 leiligheter til eldre, forteller Moelven ByggModuls markedssjef, David Öberg.

Fredrik Ingmarsson, prosjektsjef hos Moelven Töreboda AB, ser på hele prosjektet som innledningen til noe nytt: muligheter som tidligere ikke er blitt utnyttet, og to bedrifter som drar nytte av hverandres sterke sider.

– Jeg er overbevist om at vi vil se en fortsettelse når denne bygningen er ferdig, sier han. David Öberg påpeker at de to bedriftene har omfattende kompetanse som til sammen skaper helt nye muligheter.

– Med Trä8 øker vi foredlingsgraden. Det gjør Moelven ByggModul og Moelven Töreboda til en mer komplett leverandør, og betyr at vi kan henvende oss til nye kundegrupper og tilby et helt unikt produkt på markedet, forklarer han.

 • Fakta: Aldersbolig og barnehage i Nacka
 • Aldersbolig, 72 leiligheter, 5 000 kvm
 • Barnehage med seks avdelinger, 1 000 kvm
 • Kombinasjonsprosjekt med modulbygg og søyle/bjelke-system
 • Byggherre: Senectus
 • Totalentreprenør: Moelven ByggModul AB
 • Innflytting våren 2016

Urbant boligkonsept

OBOS ønsket å utvikle og bygge gode og kostnadseffektive boliger i et marked der betalingsviljen bestemmes av prisen på brukte boliger. Løsningen ble en satsning på modulbaserte leiligheter fra Moelven, tilpasset urbane områder i vekst.

Boligprosjektet Linåkeren på Hamar er resultatet av et samarbeid mellom arkitektkontoret StudioNSW og Moelven Byggmodul AS, på bestilling fra boliggiganten OBOS.

Borettslaget består av 27 leiligheter med livsløpsstandard og inngår i utviklingen av en ny bydel på Hamar. Kontrakten er inngått med OBOS Nye Hjem AS, og Moelven er i tillegg totalentreprenør. Leveransen inkluderer også parkeringskjeller og alt utomhus, i tillegg til selve modulbygget. Bolighuset skal ferdigstilles i 2016.

– Dette er en god løsning med ferdig utviklede leiligheter i forskjellig størrelse av høy kvalitet. Vi har hatt fokus på å bli markedsledende på pris og leveringstid. Dette mener jeg vi har fått til, sier salgssjef Tormod Kvisler i Moelven ByggModul. Prosjektet er forløperen til Moelvens nye boligkonsept, der definerte byggeklosser i form av moduler kan settes sammen til uendelig mange forskjellige typer bygg.

 – Vi har brukt mye tid med arkitekter, eiendomsmeglere og byggherrer i utviklingsfasen, sier direktør Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul AS Han poengterer at viktige gevinster er lavere byggekostnad og kortere byggetid. Byggeklossene kan ikke endres men det er stor fleksibilitet på fasade og bygningsuttrykk samt vanlige tilvalg på kjøkken, bad, parkett med videre.

– Vi har et konsept hvor vi bygger på modulens premisser og som da blir veldig kostnadseffektivt. Det gjelder å bruke de ulike byggesystemene der de har sin styrke, og moduler passer veldig godt inn i dette markedssegmentet.

Limtre til nye høyder på Sognefjellet

Den særegne arkitekturen som nå kjennetegner Sognefjellshytta 1400 moh ville ikke vært mulig uten limtre fra Moelven.

En unik konstruksjon i limtre binder nå de eksisterende bygningene på Sognefjellshytta sammen til en helhet. Den tradisjonsrike turisthytta i Jotunheimen har fått en røff storstue – som skaper nærhet til naturen og været i høyfjellet.

– Vi ønsket å sy de to byggene sammen til en ny helhet. Vi tok utgangspunkt i hver gavl, og lot trekantene bli retningsgivende for formen. Trekantene er egnet til å transformere til en annen form. Det har blitt et møte mellom limtre og disse trekantene, sier arkitekt Jan Olav Jensen i Jensen & Skodvin.

I takkonstruksjonen slipper også de innfelte trekantene i glass inn høyfjellets vekslende vær og skaper skiftende lys i rommet.

– Takkonstruksjonen er en abstraksjon av Sognefjellsværet. Den skaper en egen stemning i rommet, der lys og skygge skifter i en slags hurtigfilm, forklarer han.

Arkitekten sier seg ganske fornøyd med resultatet. Ikke minst med samarbeidet med byggherre, entreprenør og Moelven, som leverte limtrekonstruksjonene.

– Det er spennende med Moelven, som er med på litt nye tanker, med friskt mot. Skal vi skape noen nye fortellinger, noe alle kulturer bør koste på seg, er vi helt avhengige av aktører som Moelven, som har investert i utstyr, har kunnskap til å bruke dette og er villige til å gjøre noe annet enn de de gjorde i går.

I Moelven Limtre AS tar de i mot slike oppdrag med åpne armer.

– Vi er veldig glad vi får lov til å jobbe med slike spesielle prosjekter, slik at folk ser hvor velegnet limtre er, særlig når det kommer til unik arkitektur, sier prosjektingeniør Rolf Evensen i Moelven Limtre AS.

Miljøvennlig terrasse i termofuru

Termofuru er laget av kvalitetsfuru og er videreforedlet med ekstrem nøyaktighet. Høvling, tørking og kalibrering er nærmest utført som håndarbeid.

Å velge terrassebord i varmebehandlet tre har mange fordeler: Det krever nesten ikke vedlikehold og er et veldig bestandig materiale med høy finish. Tømrer Oskar Dahl i Stathelle har bygget en rekke hytter, hus og terrasser i og ved skjærgården ved Kragerø og har i de senere årene stadig oftere brukt vedlikeholdsvennlige materialer som varmebehandlet tre.

– Ved siden av lite vedlikehold, er den største fordelen eksakt dimensjon. Dette er også materialer som står seg svært godt med tanke på vridninger, krymp og svell. Det egner seg derfor ekstra godt om man skal bygge terrasse i et landskap som krever mange sammenføyninger og tilpasninger til terrenget, forklarer han.

På et stort og forseggjort terrasseprosjekt med uteområdet i skrånende terreng har han lagt termofuru fra Moelven.

– Byggherren ønsket at uteområdet skulle utgjøre en helhet og gli naturlig inn i terrenget. Sammen med arkitekt og hytteeieren så vi derfor på hva som var teknisk mulig å gjøre, og begynte å tenke på egnede materialer, forteller Oskar Dahl. Uteplassen har mange nivåforskjeller, med flere trapper og soner, og i tråd med byggherrens ønsker flukter terrassebordene perfekt mot fjellet.

– Å jobbe med terrassebord som har eksakt samme størrelse gjør selvsagt den jobben lettere. Termofuru er på millimeteren likt alle veier, poengterer tømreren som også berømmer finishen.

Fleksibelt kontormiljø hos DNB

Ingen fast pult eller eget kontor, men mange rom, soner og møteplasser beregnet for ulike arbeidsoppgaver. Hos DNB i Bergen er arbeidsmiljøet fleksibelt.

Da Norges største bank i 2013 skulle samlokalisere kontorene sine i landets nest største by, flyttet 1700 ansatte inn i bankens nye, skinnende bygg i Solheimsviken. Organiseringen av arbeidsplassene i de nye lokalene var en del av en større endringsprosess i selskapet, og åpne kontorlandskap med free seating og clean desk-policy fulgte med på kjøpet. Hvordan ville de ansatte finne seg til rette med dette?

Lokalene rommer åpne landskaper som er inndelt i avdelingsvise soner, møterom, stillerom, et auditorium med plass til 150 mennesker, uformelle møteplasser og «coffice», kaffebarer der man også kan sitte og jobbe sammen.

– Alle team tilhører i utgangspunktet en sone, og innenfor den sonen kan man sette seg hvor man vil, når man vil. En slik løsning ble valgt både for å oppgradere og for å effektivisere, men vi har ikke underdekning på antall plasser. Tanken var å ha fleksible løsninger for organisasjonsendringer, sier Bendedicte Schilbred Fasmer, leder for Bergenskontoret og DNB bedriftsmarked på Vestlandet. 

Til DNBs hovedkontor i Solheimsviken har Moelven Modus levert systeminnredning i eik til å lage møterom, stillerom, auditorium og cellekontorer, samt to ulike typer himling. Markedssjef Svein Erik Berntzen forteller at de er godt kjent med såkalt aktivitetsstyrte kontorer som DNB har valgt, som handler om at vi ikke trenger den tradisjonelle kontorpulten på samme måte som før, men heller møteplasser og arbeidsstasjoner, der vi velger soner eller rom ut fra hvilke aktiviteter som skal utføres.